Zastosowanie

Wskazania do rehabilitacji w kostiumie SpiderSuit:

1.Mózgowe Porażenie Dziecięce - podstawą rehabilitacji jest tutaj min. wyrównanie napięcia mięśniowego, nauka prawidłowej postawy, wzmacnianie siły oraz wytrzymałości mięśniowej, a także pionizacja chorego.
2. Opóźnienia ruchowo - rozwojowe.
3. Uszkodzenia mózgu (zapalenia bakteryjne, wirusowe, urazy mózgowe).
4. Udary mózgu - podczas terapii największy nacisk stawia się na poprawę funkcji porażonej strony: nauka prawidłowego obciążania porażonej kończyny, reedukacja chodu, wzmacnianie siły mięśniowej, poprawa funkcji ręki.
5. Ataksja - schorzenie głównie pochodzenia móżdżkowego, którego objawem są zaburzenia równowagi oraz mała amplituda ruchów zarówno zamierzonych, jak i nie zamierzonych. Kostium SpiderSuit doskonale wpływa na poprawę równowagi i koordynacji ruchowej wśród stosujących go pacjentów.
6. Atetoza.
7. Spastyczność, wzmożone napięcie mięśniowe.
8. Obniżone napięcie mięśniowe.
9. Dystonia.
10.Zespół Downa.
11. Przepuklina rdzeniowo-oponowa - zajęcia rehabilitacyjne zbliżone do tych stosowanych w MPDz, dzięki czemu w trakcie rehabilitacji z powodzeniem wykorzystać można kostium SpiderSuit.
12. Autyzm.
13. Stany po uszkodzeniu oraz pooperacyjne narządu ruchu (stłuczenia, złamania, ograniczenie ruchomości, uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, zaniki mięśniowe, rekonstrukcja wiązadeł stawu kolanowego, itp.) - zastosowanie konkretnego elementu kostiumu przyspieszy pożądaną poprawę funkcji, wpływając na wzrost siły oraz masy mięśniowej.

Przeciwwskazania do użytkowania SpiderSuit:

Bezwzględne:
1. Sublokacje stawów biodrowych powyżej 35%. W tych przypadkach można stosować tylko stabilizację tułowia.
2. Skolizy powyżej 25-30 (stopni) kąta Coba, ale tylko w przypadkach skolioz idiopatycznych i strukturalnych. Kostium można stosować w skoliozach funkcjonalnych o kącie nie przekraczającym 25 stopni, ponieważ samo zastosowanie kombinezonu powoduje znaczne obciążenia osiowe nasilające skrzywienie boczne kręgosłupa.
3. Utrwalone przykurcze stawów biodrowych i kończyn dolnych. Użycie kombinezonu może pogłębić patologię.
4. Choroby metaboliczne, np. zespół mitochondrialny.
5. Choroby postępujące np. dystrofia mięśniowa - zastosowanie kostiumu SpiderSuit powoduje wzrost wydatku energetycznego u ćwiczącej w nim osoby. Dystrofia mięśniowa jest chorobą z reguły postępującą, która w konsekwencji doprowadza do zaniku mięsni oddechowych i śmierci. Zastosowanie kostiumu w tym przypadku mogłoby przyspieszyć progres schorzenia.
6. Choroby kręgosłupa związane z dyslokacją dysku międzykręgowego - upięcie kostiumu powoduje nałożenie na ćwiczącego w nim pacjenta obciążenia rzędu 15-40 kg, co może pogorszyć stan chorego.
7. Zaburzenia wzrostu kostnienia - obciążenia osiowe odczuwane przy zastosowaniu kostiumu SpiderSuit mogą powodować zniekształcenia kości, a nawet ich pęknięcia czy złamania.
8. Zespół Noolan.

Względne:
1. Choroby serca.
2. Niekontrolowane, lekooporne formy epilepsji.
3. Wodogłowie - ubranie i upięcie kostiumu powoduje wzrost ciśnienia o 20%.
4. Cukrzyca.
5. Choroby nerek.
6. Wysokie ciśnienie krwi - ubranie i upięcie kostiumu powoduje wzrost ciśnienia o 20%.

Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu SpiderSuit:

1. Zewnętrzna stabilizacja tułowia.
2. Normalizacja tonu mięśniowego.
3. Nauka i poprawa techniki chodu.
4. Korekcja pozycji ciała.
5. Pozytywny wpływ na układ westykularny.
6. Wspomaganie słabych mięśni.
7. Stymulacja sensomotoryczna.
8. Redukcja odruchów patologicznych.
9. Dynamiczna korekcja nerwowo-mięśniowa.
10. Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej.
11. Poprawa balansu i koordynacji ruchowej.
12. Zwiększenie uwapnienia kości.
13. Rozwój umiejętności ruchowej umożliwiających funkcjonalną niezależność.
14. Zmniejszenie ryzyka podwichnięć w stawach biodrowych.
15. Polepszenie propriocepcji.
16. Stymulacja mózgu oraz usprawnienia pracy Centralnego Układu Nerwowego.
17. Poprawa płynności mówienia i wymowy.
18. Obciążenia ciała siłami podobnymi do sił grawitacji.
19. Zmniejszenie niekontrolowanych ruchów w atetozach i ataksjach.
20. Wpływ na rozwój zarówno ruchów globalnych, jak i precyzyjnych.

Back to Top