Trochę historii

 • Kombinezon "Pinguin" Open or Close

  W 1960 roku naukowcy z Centrum Lotów Kosmicznych i Medycyny Kosmicznej w Rosji skonstruowali prototyp kombinezonu "Pinguim".Urządzenie zostało zastosowane po raz pierwszy u trzech osób, podczas lotów kosmicznych na stacji orbitalnej Salut, w czerwcu 1971 roku. W trakcie długotrwałych lotów w poza orbitę Ziemi, kosmonauci byli narażeni na negatywne zmiany struktury tkanki mięśniowej, która w warunkach braku oddziaływania sił grawitacji ulegała znacznemu osłabieniu i w konsekwencji zanikowi. Dodatkowo dochodziło do znacznej demineralizacji kośćca, głównie kości piszczelowych, w nieobciążanych kończynach, diagnozowano również apraksję podczas chodu.
  Zastosowanie "Pinguina'a" spowodowało, iż podczas lotów oddziaływał on na ciało astronautów identycznie jak siły ciążenia występujące na Ziemi. Dzięki temu negatywne skutki oddziaływania nieważkości zostały zniwelowane do minimum, a sam kombinezon przyczyniał się również do przyśpieszenia reedukacji chodu wśród testujących go astronautów.

 • Kombinezon Adeli Open or Close

  Na początku lat 90tych, rozpoczęto badania nad zastosowaniem pozytywnych właściwości kombinezonu "Pinguin" u pacjentów cierpiących na schorzenia centralnego układu nerwowego, głównie, mózgowe porażenie dziecięce, udary czy urazy mózgu.
  Prekursorką tych badań była krajowa konsultantka ds. Neurologii z Akademii Nauk Medycznych Federacji Rosyjskiej, prof. Ksenia Siemionowa, która to wraz z zespołem naukowców oraz pracowników Zvezda Corporation w Moskwie, opracowała w 1991 roku prototyp nowego urządzenia. Kombinezon nazwano LK-92 Adeli.
  Podstawowym założeniem pracy z pacjentami w kostiumie Adeli, było stosowanie metody DCP, czyli Dynamicznej Korekcji Proprioceptywnej, dzięki której pacjenci z MPDz (Mózgowe Porażenie Dziecięce) robili znaczne postępy w sferze rozwoju psychoruchowego.
  Szereg badań przeprowadzonych w Izraelu, Rosji oraz Sorbonie pozwoliły na potwierdzenie skuteczności rehabilitacji w kostiumie Adeli. Dzięki wielu pozytywnym opiniom naukowym, w 1992 roku metoda ta uzyskała miano światowej i stała się podstawą w leczeniu schorzeń układu nerwowego, głównie MPDz.

 • Kombinezon TheraSuit Open or Close

  W 2001 roku w USA powstał nowy model dotychczasowo wykorzystywanego w rehabilitacji, leczniczego kombinezonu. Jego twórcami są pochodzący z Polski fizjoterapeuci, Izabela i Ryszard Kościelny. Głównym celem jakim kierowali się oni podczas udoskonalania poprzednich wersji kostiumu (Pinguin oraz Adeli) była chęć niesienia pomocy, urodzonej w 28 tygodniu ciąży córce Kai, u której, w 6 miesiącu ciąży lekarze zdiagnozowali Mózgowe Porażenie Dziecięce. Dziewczynka była rehabilitowana różnymi metodami (Vojta, Bobath, Doman-Delacato, PNF, Peto), ale żadna z nich nie przyniosła znaczących rezultatów.
  W 1994 roku małżeństwo Kościelny wyemigrowało z Polski do Stanów Zjednoczonych, aby tam szukać nowych, skuteczniejszych sposobów pomocy choremu dziecku, jednak paradoksalnie, to właśnie w Polsce, dwa lata później, otrzymali oni pomoc. W 1996 Kaja wzięła udział w turnusie rehabilitacyjnym organizowanym w Centrum Rehabilitacji EUROMED w Mielnie. To właśnie tutaj postawiła swoje pierwsze kroki.
  Jednak bariera jaką stanowiła odległość do Polski, skłoniła Kościelnych do podjęcia prac nad udoskonaleniem kostiumu Adeli i wykorzystywaniem go w przyszłości do rehabilitacji, również innych pacjentów cierpiących na schorzenia ośrodkowego układu nerwowego.
  Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenia Kościelni stworzyli nową wersją kombinezonu o nazwie TheraSuit.

  Badania przeprowadzone w TheraSuit LLC Prdiatric Fitness Center (lata 2003-2006) nad zastosowaniem TheraSuit wśród pacjentów z MPDz pozwoliły ocenić pozytywnie wpływ kombinezonu na ruchy główne i precyzyjne u 94% pacjentów. Wymowa i płynność mówienia uległa poprawie u 64% badanych. Dodatkowo przedstawiono następujące obserwacje dotyczące pracy w kostiumie TheraSuit:
  1. Poprawa zakresu ruchomości oraz siły mięśniowej u 100% badanych.
  2. Wzrost możliwości funkcjonalnych zaobserwowano u 92% pacjentów.
  3. Kontrola ruchu poprawiła się w grupie 64% uczestników badania.
  4. Poprawie (u 62% osób) uległ również balans, natomiast koordynacja usprawniła się w gronie 56% objętych eksperymentem uczestników.

  Po terapii z użyciem kombinezonu zaobserwowano poprawę następujących funkcji:
  1. U 90% - niezależne obracanie się na plecy/brzuch.
  2. Siedzenie niezależne - 75%.
  3. Czworakowanie - 49%.
  4. Stanie niezależne - 39%.
  5. Chodzenie z pomocą - 33%.
  6. Chodzenie samodzielne - 21%.

  Przez ostanie 50 lat badań nad zagadnienieniami dotyczącymi usprawniania pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, stosowano bardzo wiele zróżnicowanych terapii.
  Od kilku lat część terapeutów skłania się ku wykorzystaniu intensywnych ćwiczeń wzmacniających (TheraSuit) w leczeniu dzieci z MPDz. Spotykają się oni z falą krytyki, bowiem istnieje teoria mówiąca o negatywnym wpływie zajęć z zastoswaniem wysokiej intensywności, na wzrost spastyczności oraz pogłębieniu patologicznych wzorców ruchowych osób z MPDz. Badania prowadzone nad kostiumem TheraSuit nie potwierdzają jednak ww. teorii. Zaprzeczają wręcz, jakoby stosowanie intensywnych  ćwiczeń, powodowało pogłębienie spastyczności oraz obniżenie sprawności motorycznej ćwiczących.
  MacPhail i Kramer przeprowadzili obiektywne badania na temat wpływu zastosowania kostiumu TheraSuit na wzrost spastyczności. Nie znaleźli na to żadnych
  dowodów.

   Co więcej, podczas 8 tygodniowych obserwacji, doszli do wniosku, że TheraSuit  użyty w trakcie ćwiczeń, daje bardzo dobre efekty związane ze wzrostem wydajności mięśniowej oraz polepszeniu funkcji motorycznych.
  Bardzo dobre efektu terapeutyczne dotyczące nauki konkretnych wzorców ruchowych, jest podział tych wzorców na małe fragmenty ruchowe. Dzięki temu pacjent łatwiej uczy się całego globalnego ruchu. Dean i Shepherd oraz Carr i Shepherd opublikowali dwie pozycje dotyczące uczenia dzieci nowych funkcji poprzez ich powtarzanie, w podzielonych na fragmenty fazach. Proces ten znacznie ułatwiał naukę i kontrolę konkretnych ruchów.
  Kombinezon TheraSuit stał się w przeciągu czterech lat od opatentowania metody standardową metodą używaną w rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami OUN na całym świecie.

O kostiumie

Czym jest SpiderSuit?

Od 2007 roku Centrum Rehabilitacyjne REN-POL prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych.Doświadczenie i obserwacje w rehabilitacji dzieci skłoniło zespół rehabilitantów do stworzenia urządzenia o nazwie - SpiderSuit.

SpiderSuit - jest miękką dynamiczną ortezą, która daje ogromne możliwości w usprawnianiu pacjentów z deficytami w narządzie ruchu, jak również w schorzeniach CUN.
SpiderSuit - nie jest metodą rehabilitacyjną jest zatem narzędziem, które umiejętnie wykorzystane wraz z zastosowaniem intensywnego programu rehabilitacyjnego znacznie przyspiesza progres pacjenta.

Sam kombinezon SpiderSuit jest lepiej wyprofilowany. Do minimum zniwelowano problem otarć i nieprzyjemnych ucisków, zauważanych w trakcie pracy z poprzednią wersją kostiumu. Kamizelka ma szerszy dekolt, jest zakładana od góry, co czyni ją stabilniejszą. Dodatkowo boczne rzepy wzmocnione są klamrami. Spodenki są wydłużone, zaopatrzone w rzepy oraz klamry uniemożliwiające niekontrolowane rozpięcie ich podczas ćwiczeń. Nakolanniki są dłuższe i szersze, dzięki czemu lepiej spełniają swoją funkcję. Orteza na kończynę górną mocowana jest również za pomocą rzepów.
Jak wspomniano wcześniej, SpiderSuit wzbogacony jest o element służący w pracy z pacjentem, poprawie funkcji jego kończyny górnej. Orteza obejmuje całą kończynę (od okolicy pachy do końca policzków). Dzięki temu można pracować praktycznie nad każdą, utraconą funkcją. Osiąganie odpowiednich efektów związane jest z zamontowanym na powierzchni ortezy systemem haczyków, do którego doczepiane są, odpowiedni naprężone gumy. Daje to oczekiwany efekt, zarówno w pracy nad funkcją ramienia, przedramienia, jak i samej ręki. Skupiając się na dłoni, stosuje się specjalnie wyprofilowaną formę usztywniającą materiał ortezy, dzięki czemu ćwiczenia stają się bardziej komfortowe, a przede wszystkim efektywne. Zastosowanie ortezy na kończynę górną daje pozytywne skutki w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia układu nerwowego (MPDz, udary, urazy mózgu, itp.), ale również wśród pacjentów po przebytych urazach kończyn górnych (stłuczenia, złamania, itp.)
Dzięki swej konstrukcji pozwala to na wprowadzenie części programu "terapii ręki" w trakcie trwania zajęć ogólnorozwojowych.
Dodatkowe zastosowanie szeregu udogodnień związanych z poprawą ergonomii oraz komfortu pracy pacjentów w kombinezonie SpiderSuit.Dzięki tym rozwiązaniom, kombinezon można używać, standardowo jako całości (czapeczka, kamizelka, spodenki, nakolanniki, ortezy kończyny górnej, buty) łącząc go elastycznymi gumkami, lub każdy z ww. elementów zastosować można z osobna. To duże ułatwienie dla terapeutów, ponieważ z racji konstrukcji SpiderSuit, poszczególne części kostiumu można wykorzystywać jako odrębne narzędzia pracy. U osób po złamaniach, zanikach mięśniowych, w celu odbudowy masy i siły mięśniowej, można użyć na przykład tylko samego nakolannika.
Kolejną zmianą wyróżniającą SpiderSuit jest zastosowanie systemu metalowych oczek, które wykorzystuje się w pracy z pacjentem min. w UGUL'u, a także w "pająku". Samo umiejscowienie stalowych kółek pozwala, w wielu przypadkach (wśród lżejszych wagowo pacjentów), na zrezygnowanie ze skórzanego pasa stanowiącego bazę "pająka", co przyspiesza przygotowanie do pracy oraz zwalnia terapeutę z obowiązku zakupu pasa. W trakcie pracy z pacjentem w UGUL'u metalowe oczka również odgrywają ważną rolę. Dzięki prawidłowemu rozmieszczeniu na elementach kostiumu, wykorzystuje się je do treningu wzmacniającego grupy mięśniowe (z wykorzystaniem systemu gum, bloczków oraz linek z obciążnikami). Umiejscowienie kółek pozwala także na pionizację pacjenta, pracę nad poprawą stereotypu chodu, a także częściowe lub całościowe podwieszanie go ponad powierzchnią leżanki.
W trakcie pracy w kostiumie SpiderSuit stosuje się standardowe narzędzia w postaci podwieszek kończyn górnych i dolnych, tułowia, linek i bloczków rehabilitacyjnych oraz obciążników 0,5 kg, 0,7 kg, 1,5 kg dopinanych na rzepy do kończyn górnych lub dolnych, w celu zwiększenia siły i masy mięśniowej. Mają one zastosowanie głównie w początkowej fazie, każdego dnia zajęć, przeprowadzanej w UGUL'u.

Wspomniany wcześniej system metalowych oczek daje ogromne możliwości ze względu na zastosowanie gum o różnej sile sprężystości możemy utworzyć "pajęczynę", którą dobieramy indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta co daje możliwość ćwiczeń w kontrolowany sposób dowolnej grupie mięśni, stymulować zmysł równowagi czy wykonywać ćwiczenia od biernych, aż po oporowe.

Wskazania do rehabilitacji w kostiumie SpiderSuit:

1.Mózgowe Porażenie Dziecięce - podstawą rehabilitacji jest tutaj min. wyrównanie napięcia mięśniowego, nauka prawidłowej postawy, wzmacnianie siły oraz wytrzymałości mięśniowej, a także pionizacja chorego.
2. Opóźnienia ruchowo - rozwojowe.
3. Uszkodzenia mózgu (zapalenia bakteryjne, wirusowe, urazy mózgowe).
4. Udary mózgu - podczas terapii największy nacisk stawia się na poprawę funkcji porażonej strony: nauka prawidłowego obciążania porażonej kończyny, reedukacja chodu, wzmacnianie siły mięśniowej, poprawa funkcji ręki.
5. Ataksja - schorzenie głównie pochodzenia móżdżkowego, którego objawem są zaburzenia równowagi oraz mała amplituda ruchów zarówno zamierzonych, jak i nie zamierzonych. Kostium SpiderSuit doskonale wpływa na poprawę równowagi i koordynacji ruchowej wśród stosujących go pacjentów.
6. Atetoza.
7. Spastyczność, wzmożone napięcie mięśniowe.
8. Obniżone napięcie mięśniowe.
9. Dystonia.
10.Zespół Downa.
11. Przepuklina rdzeniowo-oponowa - zajęcia rehabilitacyjne zbliżone do tych stosowanych w MPDz, dzięki czemu w trakcie rehabilitacji z powodzeniem wykorzystać można kostium SpiderSuit.
12. Autyzm.
13. Stany po uszkodzeniu oraz pooperacyjne narządu ruchu (stłuczenia, złamania, ograniczenie ruchomości, uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, zaniki mięśniowe, rekonstrukcja wiązadeł stawu kolanowego, itp.) - zastosowanie konkretnego elementu kostiumu przyspieszy pożądaną poprawę funkcji, wpływając na wzrost siły oraz masy mięśniowej.

Przeciwwskazania do użytkowania SpiderSuit:

Bezwzględne:
1. Sublokacje stawów biodrowych powyżej 35%. W tych przypadkach można stosować tylko stabilizację tułowia.
2. Skolizy powyżej 25-30 (stopni) kąta Coba, ale tylko w przypadkach skolioz idiopatycznych i strukturalnych. Kostium można stosować w skoliozach funkcjonalnych o kącie nie przekraczającym 25 stopni, ponieważ samo zastosowanie kombinezonu powoduje znaczne obciążenia osiowe nasilające skrzywienie boczne kręgosłupa.
3. Utrwalone przykurcze stawów biodrowych i kończyn dolnych. Użycie kombinezonu może pogłębić patologię.
4. Choroby metaboliczne, np. zespół mitochondrialny.
5. Choroby postępujące np. dystrofia mięśniowa - zastosowanie kostiumu SpiderSuit powoduje wzrost wydatku energetycznego u ćwiczącej w nim osoby. Dystrofia mięśniowa jest chorobą z reguły postępującą, która w konsekwencji doprowadza do zaniku mięsni oddechowych i śmierci. Zastosowanie kostiumu w tym przypadku mogłoby przyspieszyć progres schorzenia.
6. Choroby kręgosłupa związane z dyslokacją dysku międzykręgowego - upięcie kostiumu powoduje nałożenie na ćwiczącego w nim pacjenta obciążenia rzędu 15-40 kg, co może pogorszyć stan chorego.
7. Zaburzenia wzrostu kostnienia - obciążenia osiowe odczuwane przy zastosowaniu kostiumu SpiderSuit mogą powodować zniekształcenia kości, a nawet ich pęknięcia czy złamania.
8. Zespół Noolan.

Względne:
1. Choroby serca.
2. Niekontrolowane, lekooporne formy epilepsji.
3. Wodogłowie - ubranie i upięcie kostiumu powoduje wzrost ciśnienia o 20%.
4. Cukrzyca.
5. Choroby nerek.
6. Wysokie ciśnienie krwi - ubranie i upięcie kostiumu powoduje wzrost ciśnienia o 20%.

Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu SpiderSuit:

1. Zewnętrzna stabilizacja tułowia.
2. Normalizacja tonu mięśniowego.
3. Nauka i poprawa techniki chodu.
4. Korekcja pozycji ciała.
5. Pozytywny wpływ na układ westykularny.
6. Wspomaganie słabych mięśni.
7. Stymulacja sensomotoryczna.
8. Redukcja odruchów patologicznych.
9. Dynamiczna korekcja nerwowo-mięśniowa.
10. Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej.
11. Poprawa balansu i koordynacji ruchowej.
12. Zwiększenie uwapnienia kości.
13. Rozwój umiejętności ruchowej umożliwiających funkcjonalną niezależność.
14. Zmniejszenie ryzyka podwichnięć w stawach biodrowych.
15. Polepszenie propriocepcji.
16. Stymulacja mózgu oraz usprawnienia pracy Centralnego Układu Nerwowego.
17. Poprawa płynności mówienia i wymowy.
18. Obciążenia ciała siłami podobnymi do sił grawitacji.
19. Zmniejszenie niekontrolowanych ruchów w atetozach i ataksjach.
20. Wpływ na rozwój zarówno ruchów globalnych, jak i precyzyjnych.

 

Dane firmy

NIP 772-137-11-50
Konto: PKO BP S.A 60 1020 3958 0000 9102 0016 9409

Szybki kontakt

tel. 501 280 316
e-mail: biuro@spidersuit.pl